PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Finansowanie

Do PSZOK tylko krok

Strona internetowa kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy naszą kampanię edukacyjno-informacyjną, której celem jest doprowadzenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie co bezpośrednio wpłynie na jakość życia wszystkich mieszkańców województwa...

Gry

Gra planszowa
Gra puzzle
Kolorowanka
Quiz
Gry offline

Filmy edukacyjne

Film edukacyjny dla młodzieży szkół podstawowych

Film animowany dla dzieci w wieku przedszkolnym

PSZOK - film edukacyjno-instruktażowy

NEWSLETTER EMAIL

Aby zapisać się do newslettera podaj swój adres poczty internetowej.