Festiwal Ekologiczny pn „Do PSZOK tylko krok”

 

Zobacz Fotogalerię z Festiwalu – kliknij tutaj  http://pszok.wfosigw.torun.pl/akcje-promocyjne/festiwal/

Zobacz relacje  filmowe z Festiwalu:- kliknij w poniższe linki

https://youtu.be/5nUN_SNQVIU

https://youtu.be/M_5e1RKEw1U

https://youtu.be/KciT7BQQznE

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, iż lista placówek oświatowych, które zostały zakwalifikowane do udziału w naszym Festiwalu Ekologicznym pn „Do PSZOK tylko krok” została zamknięta i potwierdzona przez opiekunów uczestników. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowanych zostało 36 grup ok 50 osobowych 4 regionów województwa kujawsko-pomorskiego zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Liczba nadesłanych zgłoszeń była tak duża, ze w jednym z regionów miejsca wyczerpały się w ciągu 4 minut od rozpoczęcia rekrutacji. Zgodnie z naszym regulaminem skontaktowaliśmy się ze wszystkimi zakwalifikowanymi placówkami, a one potwierdziły udział w wyznaczonych terminach i turach Festiwalu. Dziękujemy za ogromne zainteresowanie naszym wydarzeniem i wszystkie nadesłane zgłoszenia.

 

Zapraszamy do udziału w Festiwalu Ekologicznym pn „Do PSZOK tylko krok”organizowanym na terenie Osady Leśnej Barbarka (ul. Przysiecka 13 w Toruniu ) w dniach 15-17 maja 2018 r.

ORGANIZATOR: Konsorcjant Agencja Reklamowa Gall  s.c. Przemysław Zasuwa, Leszek Milewski,

 UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 TERMIN:  15 – 17  maja  2018 r. (wtorek- czwartek) każdego dnia w dwóch turach w godz. od  9.30 do 12.00 oraz   od 12.30 do 15.00 (w każdej turze weźmie udział ok. 300 osób)

 UDZIAŁ W FESTIWALU JEST BEZPŁATNY – OBOWIĄZUJĄ ZAPISY-LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA

 DOFINANSOWANIE DO DOJAZDU: Organizator zapewnia finansowanie dojazdu na Festiwal dla 36 autokarów tj. 72 grup po ok 25 osób

W PROGRAMIE FESTIWALU:

Na Festiwal przygotowanych zostanie 11 stanowisk warsztatowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych, tak aby w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodych osób zaprezentować wybrane zagadnienia ekologiczne dotyczące świadomej gospodarki odpadami. Grupa uczestnicząca w festiwalu będzie brała udział w warsztatach na 6 stanowiskach. Na każdym stanowisku uczestnicy będą pracować ok. 20 min.

Na każdym stanowisku przygotowane zostaną konkursy dla uczestników wydarzenia. Uczestnicy konkursów będą otrzymywać oznaczenie w postaci naklejki za prawidłowo rozwiązany konkurs. Osoby, które uzyskają najwięcej naklejek otrzymają nagrody – ok. 75 osób podczas Festiwalu (ok 25 osób każdego dnia). Realizowane warsztaty będą dostosowane merytorycznie oraz metodycznie do wieku uczestników. Na zakończenie każdej tury Festiwalu odbędzie się turniej międzyklasowy, w którym grupy uczestniczyć będą w konkurencjach wiedzowych i sportowych.

Stanowiska warsztatowe:

 1. Podchody kreatywne na zasadzie geocachingu
 2. Escape room-szukanie zaginionych odpadów
 3. Cykl życia opakowania
 4. Wycieczka do PSZOKu
 5. Mini PSZOK
 6. Edukacyjne gry terenowe dotyczące odpadów
 7. Odpady niebezpieczne w tym elektroodpady
 8. Warsztaty plastyczne TRASH-ART- lampiony ze słoików
 9. Warsztaty plastyczne TRASH-ART.- podkładki pod kubki
 10. Zabawy sportowe z wykorzystaniem materiałów z recyklingu
 11. Atrakcje ze sceny

Załączniki: