W ramach kampanii zrealizowane i opublikowane zostaną do 30.06.2018r. trzy filmy edukacyjne wraz z dźwiękiem, każdy o długości ok 1,5 minuty tj.

  • Animowany film dla dzieci w wieku przedszkolnym
  • Animowany film dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej wykonany techniką  Whiteboard animation
  • Trzeci film (dla pozostałych mieszkańców) w formie fabularnej.

Filmy edukacyjne

Film edukacyjny dla młodzieży szkół podstawowych

Film animowany dla dzieci w wieku przedszkolnym

PSZOK - film edukacyjno-instruktażowy